Мы для вас работаем круглосуточно все дни недели: 24/7

Корпоративным клиентам

СК «ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ» имеем большой опыт в обеспечении страховой защиты предприятий различного размера и различных видов деятельности

Страхование ответственности

 

Навіть незначна професійна помилка таких фахівців, як архітектори, аудитори, нотаріуси, нерідко має суттєві наслідки та може призвести до відчутних фінансових чи матеріальних збитків. За таких умов розраховувати виключно на професіоналізм дещо легковажно, адже помилитися може і найбільш кваліфікований спеціаліст. Тому страхування професійної відповідальності, яке гарантує компенсацію спричинених збитків, свідчить про сумлінність та повагу до інтересів клієнтів, а також викликає у останніх значно більше довіри. СК "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ" покриє Ваші витрати за претензіями третіх осіб щодо відшкодування збитків, завданих ненавмисною помилкою, допущеною під час здійснення професійної діяльності:

 1. архітектора
  • помилковий вибір розрахункових навантажень, правил і норм проектування;
  • прорахунок та помилка при використанні правил і норм проектування чи проведенні інженерних розрахунків;
  • інші помилки при складанні планів, специфікацій та проектно-технічної документації.
 2. юриста
  • неповне або невірне консультування з правових питань;
  • помилка при складанні документів правового характеру;
  • помилка при представленні інтересів третіх осіб в органах державної влади, місцевого самоврядування, судових органах тощо.
 3. аудитора/бухгалтера
  • невиявлення порушень встановлених правил оформлення та складання бухгалтерських та інших документів, а також невідповідності їх змісту законодавству України;
  • порушення правил ведення обліку та складання звітності, нарахування та сплати податків та інших обов’язкових платежів тощо.
  • нотаріуса
  • непопередження клієнта про наслідки нотаріальних дій, внаслідок чого третя особа зазнала збитків;
  • допущення помилок при вчиненні нотаріальних дій тощо.
 4. оцінювача
  • використання невірно обраного стандарту оцінки вартості об’єкту;
  • ненавмисна помилка при вимірюваннях та розрахунках;
  • інші помилки, упущення, що призвели до невірної оцінки.

Кожна компанія повинна піклуватися про здоров’я і безпеку співробітників на робочому місці. Договір страхування відповідальності роботодавця дозволяє уникнути витрат, пов’язаних з компенсацією шкоди працівникам у разі виробничих травм та інших подій. Він також свідчить про сумлінний підхід компанії до ведення бізнесу та забезпечує виконання вимог партнерів до умов праці персоналу за їх замовленнями чи проектами.

Відповідальність компанії виникає у разі завдання шкоди її співробітникам внаслідок незабезпечення належних умов праці, невиконання зобов’язань за трудовим договором або законодавством України тощо. За наявності вини роботодавця у заподіянні шкоди життю чи здоров’ю працівників під час виконання ними трудових обов’язків СК "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ" компенсує:

 • заробіток, недоотриманий співробітником за весь період втрати працездатності;
 • витрати на лікування;
 • додаткові витрати, необхідні для відновлення здоров’я працівника (спеціальне харчування, санаторно-курортне лікування, догляд тощо);
 • у випадку смерті – частину заробітку, втраченого третіми особами, які відповідно до законодавства України мали право на його отримання; витрати на поховання.

А у випадку завдання шкоди майну працівників:

 • при знищенні або втраті майна - його дійсну вартість на день настання страхового випадку;
 • при пошкодженні майна - витрати на його ремонт, відновлення.

Навіть якщо компанія забезпечує найжорсткіший контроль якості усіх бізнес-процесів, що пов’язані з виробництвом товарів чи наданням послуг, усе одно залишається ризик завдання шкоди життю, здоров’ю або майну споживачів. Причинами цієї шкоди можуть бути недоліки сировини, матеріалів, пакування чи самої продукції або надання недостатньої інформації про товар/послугу тощо. У будь-якому разі це негативно впливає на репутацію підприємства та його фінансовий стан через необхідність направити частину оборотних коштів на компенсацію нанесених збитків. Ефективним механізмом уникнення витрат в подібних ситуаціях є страхування відповідальності виробника (виконавця, продавця) за якість товарів (робіт, послуг) в СК "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ".

Наявність договору страхування підвищує конкурентоспроможність компанії, адже свідчить про надання додаткових гарантій споживачам та виконання вимог партнерів по бізнесу. Якщо якість товарів, послуг чи робіт компанії стала причиною заподіяння шкоди життю чи здоров’ю третіх осіб, СК "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ" компенсує:

 • заробіток, недоотриманий третьою особою за весь період втрати працездатності;
 • витрати на лікування;
 • додаткові витрати, необхідні для відновлення здоров’я (спеціальне харчування, санаторно-курортне лікування, догляд тощо);
 • у випадку смерті – частину заробітку потерпілого, втраченого третіми особами, які відповідно до законодавства України мали право на його отримання; витрати на поховання.

А у випадку пошкодження, знищення чи втрати майна третіх осіб – витрати на ремонт або дійсну вартість майна на день настання страхового випадку.

Незалежно від виду діяльності вашої компанії, під час експлуатації та утримання нежитлових приміщень завжди існують ризики завдання шкоди життю, здоров’ю або майну третіх осіб: партнерів, орендарів, власників орендованого приміщення, відвідувачів чи навіть випадкових перехожих. Страхування цивільної відповідальності при використанні нежитлових приміщень надасть компанії фінансовий захист від непередбачуваних витрат на компенсацію такої шкоди у разі пожежі, затоплення, руйнування будівель та інших подій.У випадку заподіяння шкоди життю чи здоров’ю третіх осіб СК "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ" компенсує:

 • заробіток, недоотриманий третьою особою за весь період втрати працездатності;
 • витрати на лікування;
 • додаткові витрати, необхідні для відновлення здоров’я (спеціальне харчування, санаторно-курортне лікування, догляд тощо);
 • у випадку смерті – частину заробітку потерпілого, втраченого третіми особами, які відповідно до законодавства України мали право на його отримання; витрати на поховання.

А у випадку пошкодження, знищення чи втрати майна третіх осіб – витрати на ремонт або дійсну вартість майна на день настання страхового випадку.У комплексі зі страхуванням цивільної відповідальності при використанні нежитлових приміщень СК "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ" пропонує також страхування відповідальності за шкоду внаслідок раптового і випадкового забруднення довкілля.

Прикладами забруднення довкілля можуть бути злив, розпил, викид чи витікання диму, випарів, токсичних хімікатів, газів, сміття та інших отруйних чи забруднюючих речовин в або на землю, атмосферу або водне середовище.

Кожен ресторатор знає, як багато зусиль потрібно докласти для досягнення успіху в цьому бізнесі. Адже окрім турбот про створення особливого меню, навчання персоналу і залучення відвідувачів, власник ресторану несе відповідальність за можливу шкоду, заподіяну клієнтам чи іншим особам, а також сусіднім приміщенням. Лише один непередбачуваний випадок може стати серйозним ударом по фінансовому стану закладу.В аналогічній ситуації знаходяться і власники готелів, які досить часто стикаються з ризиками фінансових втрат, наприклад, через пожежі та затоплення. Причиною таких подій може бути як необережність клієнтів чи порушення техніки безпеки персоналом, так і аварія комунікацій чи інших систем. При настанні непередбаченої ситуації окрім власних збитків готель повинен компенсувати шкоду, заподіяну орендарям, гостям або відвідувачам.Страхування відповідальності власників ресторанів і готелів є найефективнішим інструментом управління подібними ризиками, адже у разі страхового випадку СК "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ" візьме на себе компенсацію шкоди, завданої життю, здоров’ю або майну:

 • відвідувачів закладу/гостей готелю – через незадовільну якість послуг, страв та напоїв (наприклад, отруєння, опік, потрапляння сторонніх предметів у їжу), необережні дії персоналу (пролиття червоного вина на одяг клієнта) та інші фактори (наприклад, у разі травми через падіння на слизькій підлозі тощо);
 • власників орендованого приміщення та сусідніх приміщень через пожежу, затоплення тощо;
 • інших третіх осіб – наприклад, у разі падіння вивісок, рекламних плакатів, інших елементів екстер’єру та інтер’єру закладу тощо.

З кожним роком зростають як очікування відвідувачів масових заходів ділового, розважального чи іншого характеру ,так і вимоги до організаторів цих подій щодо гарантування безпеки учасників та глядачів. А, як відомо, чим масштабніше захід, тим вище ймовірність непередбачуваного випадку, що може спричинити шкоду не лише майну, а й життю та здоров’ю людей.Захистити компанію від пов’язаних з цим витрат допоможе страхування цивільної відповідальності при проведенні масових заходів. Тоді у разі помилки під час організації, несправності обладнання, обвалу тимчасових конструкцій та інших подій СК "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ" компенсує витрати на відшкодування третім особам.У випадку заподіяння шкоди життю чи здоров’ю:

 1. заробіток, недоотриманий третьою особою за весь період втрати працездатності;
 2. витрати на лікування;
 3. додаткові витрати, необхідні для відновлення здоров’я (спеціальне харчування, санаторно-курортне лікування, догляд тощо);
 4. у випадку смерті – частину заробітку потерпілого, втраченого третіми особами, які відповідно до законодавства України мали право на його отримання; витрати на поховання.

А у випадку пошкодження, знищення чи втрати майна – витрати на ремонт або дійсну вартість майна на день настання страхового випадку.

У наш час, коли одна управлінська помилка може мати фатальні наслідки для компанії, страхування є найкращим способом фінансового захисту від прорахунків вищого керівництва.За договором страхування відповідальності директорів і посадових осіб СК "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ" відшкодує витрати компанії чи її менеджерів, що через помилку при здійсненні ними управлінських функцій, можуть бути понесені за претензіями третіх осіб (акціонерів, співробітників, клієнтів, кредиторів тощо).

Прикладами відповідних управлінських помилок можуть бути:

 • необережні публічні заяви;
 • надання неточної, неповної інформації;
 • ненавмисне порушення службових обов'язків;
 • ненавмисне порушення антимонопольного або трудового законодавства тощо.

Фундаментальними принципами проведення клінічних випробувань в усьому світі є захист пацієнтів і гарантія компенсації можливої шкоди, заподіяної їх життю чи здоров'ю. В Україні кожен замовник клінічного випробування зобов’язаний укласти договір страхування відповідальності на випадок завдання шкоди учасникам клінічних випробувань.СК "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ" пропонує фінансовий захист у разі заподіяння шкоди життю та здоров’ю пацієнтів внаслідок помилок під час проведення клінічного випробування чи побічних реакцій досліджуваного лікарського засобу, які стали причиною ускладнень або смерті.Відповідно до договору СК "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ" відшкодує:

 • заробіток, недоотриманий досліджуваним за весь період втрати працездатності;
 • витрати на лікування;
 • додаткові витрати, необхідні для відновлення здоров’я (спеціальне харчування, санаторно-курортне лікування, догляд тощо);
 • у випадку смерті – частину заробітку пацієнта, втраченого третіми особами, які відповідно до законодавства України мали право на його отримання; витрати на поховання.

Получить консультацию специалистов, приобрести полис и оформить договор можно по адресу:
г. Киев, ул.Луначарского 14, офис 81 или по тел. (044) 541-02-02


Курс валют

Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Конвертер валют

Загружаем курсы валют от minfin.com.ua