Ми для вас працюємо цілодобово всі дні тижня: 24/7

Корпоративним клієнтам

СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» має великий досвід у забезпеченні страхового захисту підприємств різного розміру та різних видів діяльності.

КАСКО Спецтехніка

Пропонуємо корпоративним клієнтам, у власності, користуванні або розпорядженні яких знаходиться спеціальна техніка, нову послугу за програмою добровільного страхування «КАСКО Спецтехніка».

До спеціальної техніки, зокрема, відносяться:

- сільськогосподарські транспортні засоби – це трактори, комбайни, інша сільськогосподарська техніка, навісне (причіпне) обладнання на шасі цієї техніки;

- технологічні  транспортні  засоби -  великотоннажні автомобілі,  призначені для  перевезення  (транспортування) вантажів поза дорогами загального користування на будівництві; для переміщення сировини (матеріалів), що обробляється, і відходів виробництва; для забезпечення виробничих процесів під час виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг;

- спеціальна будівельна техніка і дорожні машини, автокрани, бульдозери, грейдери, асфальтоукладчики, катки, автонавантажувачі, екскаватори;

- комунальні самохідні машини (в т.ч. сміттєзбиральні), що пересуваються переважно по автомобільним дорогам загального користування.

Добровільне страхування спеціальної техніки поширюється на транспортні засоби (ТЗ) у справному технічному стані, строк експлуатації яких становить не більше 20 років, і передбачає виплату страхового відшкодування при заподіянні збитків внаслідок настання:

  • дорожньо-транспортних пригод (ДТП);
  • протиправних дій третіх осіб (ПДТО);
  • пожежі, вибуху, самозаймання ТЗ;
  • стихійних явищ та інших випадкових подій, визначених договором страхування, у тому числі перевертання техніки під час її звичайної експлуатації;
  • викрадення ТЗ.

Перелік подій, на випадок настання яких укладається договір страхування, визначається за згодою сторін цього договору.

Вигодонабувачем (розпорядником суми страхового відшкодування) є власник транспортного засобу, зокрема, лізингова компанія, на балансі якої знаходиться спеціальна техніка, що надається у володіння і користування лізингоодержувачу за договором лізингу.

Страхова сума (розмір зобов’язань СК "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ" за договором), встановлюється в межах ринкової вартості ТЗ на дату укладення договору. За бажанням клієнта, страхова сума може бути встановлена у меншому розмірі, але, при цьому, страхове відшкодування буде виплачуватись у частці, що відповідає співвідношенню страхової суми і ринковій вартості ТЗ.

Договором страхування передбачається франшиза - частина збитку (у відсотках Страхової суми), яку СК "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ" не відшкодовує при настанні страхового випадку.

Розмір франшизи, за погодженням клієнта і страхової компанії, може становити:

- від 0% до 7,0% страхової суми - для випадків часткового пошкодження спецтехніки, коли ТЗ може бути відремонтовано;

- від 3% до 10% Страхової суми – при настанні повної загибелі транспортного засобу або його викраденні.

Договори страхування можуть укладатись з умовою виплат страхового відшкодування для цілей ремонту пошкодженого ТЗ:

- без урахування фізичного зносу складників - щодо ТЗ зі строком експлуатації до 10 (десяти) повних років;

- з урахуванням фізичного зносу складників - щодо ТЗ зі строком експлуатації до 20 (двадцяти) повних років.

Строк дії договору страхування - від 1 місяця до 1 року.

Кількість внесків при сплаті страхового платежу може становити від 1 до 12.

Місцем дії договору страхування є територія України.

Вартість страхової послуги  (страховий платіж) істотно зменшується для транспортних засобів, щодо яких встановлено Період простою або наявність Власної ремонтної бази.

Період простою, тобто, проміжок часу (у конкретних місяцях календарного року), встановлюється для спеціальної техніки, використання якої, протягом року, носить сезонний характер. При цьому, протягом Періоду простою техніка не підлягає використанню за прямим призначенням і знаходиться у місці зберігання, визначеному за умовами договору страхування.

Власна ремонтна база – це наявність у власника спецтехніки матеріальних і кадрових ресурсів для здійснення власним коштом робіт з ремонту застрахованих транспортних засобів. При укладенні Договору з цією умовою, при настанні збитку страхова компанія оплачує лише вартість складників (деталей), що підлягають заміні внаслідок настання страхового випадку.

Отримати консультацію спеціалістів СК "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ", підібрати оптимальні для Вас умови за програмою КАСКО Спецтехніка та оформити договір страхування можна за адресою:

м. Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 14, офіс 81,
або за тел. (044) 541-02-02, (067) 569-42-41

 

Загальні умови страхування

 


Погода у Києві

Погода

Курс валют

Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Конвертер валют

Загружаем курсы валют от minfin.com.ua