Ми для вас працюємо цілодобово всі дні тижня: 24/7

Корпоративним клієнтам

СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» має великий досвід у забезпеченні страхового захисту підприємств різного розміру та різних видів діяльності.

Обов’язкові види страхування

Законодавство України зобов’язує підприємства страхувати найбільш небезпечні аспекти їх діяльності. Це захищає фінансові інтереси бізнесу, а також інших залучених сторін. Адже у разі завдання шкоди співробітникам, третім особам чи навколишньому середовищу договір страхування гарантує спроможність компанії компенсувати нанесені збитки, навіть якщо вони перевищують її резерви.

Страхова компанія «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» уклала Договір про співпрацю за цими видами страхування з АТ "ПРОСТО-страхування", яке є надійним партнером нашої компанії для страхування подібних ризиків. Ми маємо великий досвід у забезпеченні страхового захисту підприємств різного розміру та різних видів діяльності.

 

Поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) забезпечує фінансовий захист учасників дорожнього руху і, згідно законодавства України, повинен бути оформленим кожним автовласником. У випадку вини водія вашої компанії у ДТП, страхова компанія відшкодує збитки, спричинені автомобілям, здоров’ю або майну інших осіб.

Дбаючи про ваш комфорт, СК "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ" спільно з нашими партнерами, членами МТСБУ - страховими компаніями "Альфа Гарант" та "Перша" пропонує Вам укласти договори страхування ОСЦПВ

За полісом ОСЦПВ максимальні суми виплат становлять 50 000 грн за шкоду майну одного потерпілого і 100 000 грн за шкоду життю та здоров’ю кожного потерпілого.

З 19 вересня 2011 року в Україні запроваджено механізм спрощеного оформлення ДТП з незначними наслідками шляхом складання Повідомлення про ДТП (Європротокол).

ДТП може бути оформлено без участі працівників ДАІ шляхом спільного заповнення та підписання Європротоколу учасниками події, однак виключно за умов:

 • відсутності травмованих (загиблих) людей;
 • участі лише транспортних засобів, забезпечених полісами ОСЦПВ, укладеними після 19.09.2011;
 • згоди водіїв цих транспортних засобів щодо обставин скоєння ДТП;
 • відсутності у водіїв ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів.

Після оформлення Європротоколу водії мають право залишити місце ДТП та звільняються від обов’язку інформувати ДАІ про настання ДТП.
Вказівки щодо використання Європротоколу, бланк та інструкцію щодо його заповнення ви отримаєте разом з полісом страхування.
У разі втрати або використання бланка Європротоколу, ми надамо вам наступний безкоштовно на підставі вашої письмової заяви.

Придбавши поліс ОСЦПВ у СК "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ", ви отримуєте надійного і перевіреного партнера, який піклується про ваш добробут.

В наш бурхливий та техногенний час у випадку аварії на підприємствах хімічної та нафтопереробної промисловості, інших вибухонебезпечних і шкідливих виробництвах, гідротехнічних спорудах, об’єктах газопостачання і використання атомної енергії можуть призвести до катастрофічних руйнувань і людських жертв. У таких ситуаціях страхування є одним із ефективних і надійних механізмів, здатних компенсувати збиток, заподіяний компанією. Відповідно до законодавства України, будь-які підприємства, що володіють, користуються, розпоряджаються об'єктами підвищеної небезпеки, зобов’язані укласти договір страхування своєї цивільної відповідальності.

СК "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ" на підставі агентських Угод з провідними страховими компаніями здійснює діяльність за цим видом страхування на підставі Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, що може бути заподіяна пожежами й аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти й об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №1788 від 16 листопада 2002 року.

Страховим випадком є заподіяння прямої шкоди третім особам, як фізичним, так і юридичним, внаслідок пожежі та/або аварії на об’єкті підвищеної небезпеки. До переліку третіх осіб не належать ті, що знаходилися в трудових відносинах із страхувальником, а також ті, що перебували на об'єкті підвищеної небезпеки несанкціоновано або під час виконання службових обов'язків.

Відповідно до Постанови КМУ №1788 від 16.11.2002, розмір страхової суми встановлюється залежно від категорії небезпеки об’єкту:

 • для 1-ї категорії - 200 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 400 000 грн);
 • для 2-ї категорії - 70 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 190 000 грн);
 • для 3-ї категорії - 45 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 400 000 грн).

Договором страхування передбачена компенсація шкоди, заподіяної здоров'ю третіх осіб внаслідок аварії на об'єкті підвищеної небезпеки:

 • при тимчасовій втраті працездатності – у розмірі 17 грн за кожну добу, але не більше 4 250 грн за весь період непрацездатності;
 • у разі встановлення інвалідності:
  • І групи – 7 650 грн;
  • ІІ групи – 6 375 грн;
  • ІІІ групи – 4 250 грн.
 • у випадку смерті або загибелі – у розмірі 8 500 грн.

Відповідно до законодавства України, цей вид страхування є обов’язковим для юридичних осіб, які утримують підрозділи відомчої та місцевої пожежної охорони і добровільні пожежні дружини, та виконавчих комітетів відповідних Рад, за рахунок бюджету яких утримується підрозділ місцевої пожежної охорони. Договір особистого страхування членів пожежних дружин укладається з метою захисту їх життя та здоров’я під час виконання обов’язків з гасіння пожежі та ліквідації наслідків аварії.СК "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ" здійснює діяльність за цим видом страхування на підставах Постанови № 232 Кабінету Міністрів України «Про порядок і умови обов’язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)» від 3 квітня 1995 року зі змінами та доповненнями.Страхова сума на кожну застраховану особу встановлюється у розмірі десятирічного окладу застрахованого за його посадою на день страхування.Договором страхування передбачена компенсація шкоди, заподіяної здоров’ю застрахованої особи внаслідок виконання нею обов’язків з гасіння пожежі або ліквідації наслідків аварії:

 • при тимчасовій втраті працездатності – у розмірі 0,2% страхової суми за кожну добу, але не більше 50% від страхової суми;
 • у разі отримання поранення (контузії, травми або каліцтва) чи захворювання, яке призвело до встановлення інвалідності:
  • І групи – 100% від страхової суми;
  • ІІ групи – 90% від страхової суми;
  • ІІІ групи – 70% від страхової суми;
 • на випадок смерті або загибелі – у розмірі 100% страхової суми.

Страхування здійснюється на умовах та відповідно до Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 733 від 1 червня 2002 року та Законом України «Про перевезення небезпечних вантажів» N 1644-III від 6 квітня 2000 року.

Ви можете обрати вид договору страхування, який найбільше відповідає потребам та завданням вашої компанії:

 • договір на одиничне перевезення небезпечного вантажу (може бути укладений з перевізником/експедитором, відправником або одержувачем вантажу);
 • договір з авансовим платежем (може бути укладений з перевізником/експедитором вантажів);
 • генеральний договір зі страховими сертифікатами (може бути укладений з відправником або одержувачем вантажів).

Згідно з законодавством України, страхова сума за цим видом страхування складає від 60 до 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожну повну і неповну тонну вантажу залежно від класу його небезпеки.

Страховим випадком може бути завдання шкоди життю, здоров’ю та майну фізичних або юридичних осіб, а також оточуючому природному середовищу під час перевезення небезпечних вантажів. У такому випадку СК "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ" спільно з партнерами - провідними страховиками надасть фінансову підтримку вашій компанії та, відповідно до затвердженого розподілу, компенсує шкоду, заподіяну:

 • життю і здоров’ю третіх осіб – у межах 50% від страхової суми;
 • навколишньому природному середовищу – у межах 30% від страхової суми;
майну третіх осіб – у межах 20% від страхової суми.

Страхування від нещасних випадків на транспорті здійснюється на умовах та відповідно до «Положення про обов’язкове страхування від нещасних випадків на транспорті», затвердженим Кабінетом Міністрів України 14 серпня 1996 року. За цим договором Страхова компанія забезпечить компенсацію витрат на лікування травм та інших розладів здоров’я водія та пасажирів, отриманих в результаті нещасного випадку під час експлуатації транспортного засобу.

Законодавством встановлена страхова сума в розмірі 6 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян для кожного застрахованого, що складає 102 000 грн.

Договір страхування покриває наступні наслідки нещасного випадку на транспорті:

 • тимчасова втрата працездатності – у розмірі 0,2% страхової суми за кожну добу, але не більше 50% від страхової суми;
 • одержання застрахованою особою травм, які призвели до встановлення їй інвалідності
  • І групи – 90% від страхової суми;
  • ІІ групи – 75% від страхової суми;
  • ІІІ групи – 50% від страхової суми;
 • смерть – у розмірі 100% страхової суми.

Отримати консультацію фахівців, придбати поліс та оформити договір можна за адресою:
м. Київ, вул. Луначарського 14, офіс 81 або за тел. (044) 541-02-02


Погода у Києві

Погода

Курс валют

Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Конвертер валют

Загружаем курсы валют от minfin.com.ua