Ми для вас працюємо цілодобово всі дні тижня: 24/7

Страхова компанія

«ЕКСПО СТРАХУВАННЯ»

Щодня і цілодобово широкий спектр страхових послуг та обслуговування найвищого класу

Правила надання фінансових послуг

Інформація про фінансову послугу, що надається відповідно до ст. 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

 

Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою: 

Види діяльності ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» згідно КВЕД 65.12 "Інші види страхування, крім страхування життя" на підставі отриманих ліцензій.

 

Фінансова послуга, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг: послуги у сфері страхування. Вартість послуги визначається у відповідності до  Правил страхування (для добровільних видів страхування) або на підставі нормативно-правових актів України (для обов’язкових видів страхування) та зазначається в договорі страхування, залежно від обраних страхувальником та погоджених сторонами умов страхування (страхової суми, розміру франшизи тощо).

 

Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість: ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ»  не надає додаткових фінансових послуг. Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами: в межах, визначених чинним законодавством.

 

Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги: згідно чинного законодавства України операції, що пов’язані із отриманням фізичною особою фінансової послуги, а саме, оплата страхового платежу, отримання страхової виплати, повернення страхового платежу при достроковому припиненні дії договору страхування, не підлягають оподаткуванню. За виключенням виплати моральної шкоди, страхового відшкодування спадкоємцю, та інші випадки, передбачені чинним законодавством, які оподатковуються згідно норм Податкового Кодексу України.

 

Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг. Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги. Порядок внесення змін та доповнень до договору: договором не передбачено право відмови від договору. Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування.  Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено. У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю. У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування. Будь-які зміни та доповнення до договору можливі за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди.

 

Механізм захисту прав споживачів та можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг: Під час надання послуг зі страхування ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» дотримується вимог чинного законодавства, в тому числі, нормативно-правових актів у сфері захисту прав споживачів. Споживачам надається вільний доступ до інформації про страхові послуги та, за потреби, відповідні консультації спеціалістами страховика.

У разі виникнення спірних питань між страховиком та страхувальником (потерпілою особою, застрахованою особою) розв’язуються шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди - у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Споживач фінансової послуги має можливість звернутись із запитом до страховика з метою врегулювання спірних ситуацій. Споживач має можливість подати письмово претензію/запит/скаргу/заяву електронною поштою на поштову скриньку Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. шляхом направлення поштою за місцезнаходженням страховика. За потреби, прийом громадян відбувається за попереднім погодженням в офісі страховика.

Страховик реагує у встановлені законом строки. За кожен день прострочення виплати страхового відшкодування з вини страховика особі, яка має право на отримання такого відшкодування, сплачується пеня у передбаченому договором страхування або відповідним нормативним актом розмірі.

 

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем: ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» на виконання ст.30 ЗУ "Про страхування" дотримується умов забезпечення платоспроможності страховика, зокрема й в частині наявності гарантійного фонду (додатковий капітал, резервний капітал, сума нерозподіленого прибутку).

 

Порядок розгляду надавачем фінансових послуг звернень споживачів фінансових послуг:
Працівниками Страховика здійснюється прийом громадян протягом робочого часу за місцезнаходженням Товариства та опрацьовуються  письмові запити, пропозиції, звернення, скарги споживачів фінансових послуг.  Страховиком ведеться відповідний облік скарг споживачів фінансових послуг. Всі запити, звернення, скарги, отримані ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ», розглядаються у відповідності до норм та в строки відповідно до чинного законодавства.

 

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг:

 

Національний банк України

Адреса: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601

Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601

Телефон: 0 800 505 240

https://www.bank.gov.ua

Розділ “Звернення громадян” офіційного Інтернет-представництва НБУ:

https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

Реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

 

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів

Адреса: 03680, м. Київ, вул. Горького, 174

Телефон: (044) 528-84-19

http://www.consumer.gov.ua

 

Інспекція з питань захисту прав споживачів у м. Києві:

04070, м. Київ, вул. Терьохіна, 8-А

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел./факс: (044) 417-21-01, 463-79-72

Контактні дані інших територіальних підрозділів Держспоживінспекції можна знайти на сторінці офіційного сайту Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів: http://www.consumer.gov.ua


Погода у Києві

Погода

Курс валют

Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Конвертер валют

Загружаем курсы валют от minfin.com.ua