Ми для вас працюємо цілодобово всі дні тижня: 24/7

Страхова компанія
«ЕКСПО СТРАХУВАННЯ»

Щодня і цілодобово широкий спектр страхових послуг та обслуговування найвищого класу

Впроваджено нову Програму страхування!

СК "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ" в рамках запланованої програми модернізації страхових продуктів Компанії впроваджує нову програму - програма страхування «Спецтехніка».

Ця програма буде цікава для тих клієнтів, у власності, користуванні або розпорядженні яких знаходиться спеціальна техніка. Також програма є цікавою для лізингових компаній, які спеціалізуються в сфері лізингових операцій з спецтехнікою, перелік якої наведено нижче.

До спеціальної техніки, зокрема, відносяться:

- сільськогосподарські транспортні засоби – це трактори, комбайни, інша сільськогосподарська техніка, навісне (причіпне) обладнання на шасі цієї техніки;

- технологічні  транспортні  засоби -  великотоннажні автомобілі,  призначені для  перевезення  (транспортування) вантажів поза дорогами загального користування на будівництві; для переміщення сировини (матеріалів), що обробляється, і відходів виробництва; для забезпечення виробничих процесів під час виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг;

- спеціальна будівельна техніка і дорожні машини, автокрани, бульдозери, грейдери, асфальтоукладчики, катки, автонавантажувачі, екскаватори;

- комунальні самохідні машини (в т.ч. сміттєзбиральні), що пересуваються переважно по автомобільним дорогам загального користування.

Страхування спеціальної техніки поширюється на транспортні засоби (ТЗ) у справному технічному стані, строк експлуатації яких становить не більше 20 років, і передбачає виплату страхового відшкодування при заподіянні збитків внаслідок настання:

  • дорожньо-транспортних пригод (ДТП);
  • протиправних дій третіх осіб (ПДТО);
  • пожежі, вибуху, самозаймання ТЗ;
  • стихійних явищ та інших випадкових подій, визначених договором страхування, у тому числі перевертання техніки під час її звичайної експлуатації;
  • викрадення ТЗ.

Перелік подій, на випадок настання яких укладається договір страхування, визначається за згодою сторін цього договору.

Вигодонабувачем (розпорядником суми страхового відшкодування) є власник транспортного засобу, або лізингова компанія, на балансі якої знаходиться спеціальна техніка, що надається у володіння і користування лізингоодержувачу за договором лізингу.

Страхова сума (розмір зобов’язань СК "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ" за договором), встановлюється в межах ринкової вартості ТЗ на дату укладення договору. За бажанням клієнта, страхова сума може бути встановлена у меншому розмірі, але, при цьому, страхове відшкодування буде виплачуватись у частці, що відповідає співвідношенню страхової суми і ринковій вартості ТЗ.

Договори страхування можуть укладатись з умовою виплат страхового відшкодування для цілей ремонту пошкодженого ТЗ:

- без урахування фізичного зносу складників - щодо ТЗ зі строком експлуатації до 10 (десяти) повних років;

- з урахуванням фізичного зносу складників - щодо ТЗ зі строком експлуатації до 20 (двадцяти) повних років.

Строк дії договору страхування - від 1 місяця до 1 року. Кількість внесків при сплаті страхового платежу може становити від 1 до 12.

Вартість страхової послуги  (страховий платіж) істотно зменшується для транспортних засобів, щодо яких встановлено Період простою або наявність Власної ремонтної бази.

Період простою, тобто, проміжок часу (у конкретних місяцях календарного року), встановлюється для спеціальної техніки, використання якої, протягом року, носить сезонний характер. При цьому, протягом Періоду простою техніка не підлягає використанню за прямим призначенням і знаходиться у місці зберігання, визначеному за умовами договору страхування.

Власна ремонтна база – це наявність у власника спецтехніки матеріальних і кадрових ресурсів для здійснення власним коштом робіт з ремонту застрахованих транспортних засобів. При укладенні Договору з цією умовою, при настанні збитку страхова компанія оплачує лише вартість складників (деталей), що підлягають заміні внаслідок настання страхового випадку.

Отримати консультацію спеціалістів СК "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ", підібрати оптимальні для Вас умови за програмою «Спецтехніка» та оформити договір страхування можна за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 14, офіс 81,
або за тел. (044) 541-02-02, (067) 569-42-41

Погода у Києві

Погода

Курс валют

Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Конвертер валют

Загружаем курсы валют от minfin.com.ua