Ми для вас працюємо цілодобово всі дні тижня: 24/7

НАМ — 10 РОКІВ

У вересні 2017 року виповнилося
10 років з моменту створення
СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ»


Найуспішніші в історії СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» підсумки за звітний період

Дирекція СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» підвела підсумки діяльності Страхової компанії за перші три квартали 2016 року. Ґрунтуючись на аналізі звітних даних СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» - цей період можна характеризувати як найуспішніший за всю історію Страхової компанії.

 1. Фінансово-економічні показники нашої Страхової компанії свідчать про досить успішну діяльність. Основні фінансові показники нашої компанії за три квартали 2016 р. перевищують показники аналогічного періоду минулого року. У звітному періоді компанія уклала близько 13 тис. Договорів страхування, що значно (в 1,5 рази) перевищує цей показник торішньої давності. Відзначимо істотне зростання страхових платежів - понад 12 млн.грн. (перевищення на 1,6 млн.грн.), тобто більш ніж на 15%, в порівнянні з такими ж даними аналогічного періоду минулого року, і майже аналогічно з показником за весь минулий рік. З огляду на дату складання прес-релізу та підписання великого договору страхування з провідною українською авіакомпанією «Браво» зі страхування їх літаків за ризиками КАСКО, відповідальності перед третіми особами та страхування екіпажів з обов'язкового авіаційного страхування, зібрані страхові платежі складають близько 18 млн.грн., що на 50% перевищують цей показник за весь 2015 рік. На 31.10.16 СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» достроково виконала і вже перевиконала планові показники за страховими платежами, закладені в бюджет на поточний рік.

Структура страхового портфеля виглядає наступним чином. Близько 34% в складі страхових платежів - авіаційні ризики, 20% - страхування ядерних ризиків, також 14% - туристичне страхування, близько 16% - добровільне медичне страхування, 12% страхування наземного транспорту (КАСКО), близько 2% - майнові ризики і 2% інші види страхування (страхування відповідальності, страхування вантажів і т.п.). У порівнянні з аналогічним періодом попереднього 2015 року з добровільних видів страхування відбулося збільшення на 735 тис. грн., а по обов'язковим на 821 тис. грн. У сегменті добровільних видів страхування відбулося збільшення за особистим страхуванням (в основному туристичне страхування) на 1,467 млн. грн., зменшення за майновим страхуванням на 1,034 млн.грн. і зростання зі страхування відповідальності на 302 тис. грн. З обов'язкових видів страхування зміни такі: зменшення з обов'язкового авіаційного страхування на 281 тис. грн., збільшення зі страхування ядерних ризиків на 1,098 млн. грн. і збільшення на 4 тис. грн. з особистого страхування від нещасних випадків на транспорті.

Звичайно при збільшенні обсягу страхового бізнесу в СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ», відповідно збільшується також сума страхових виплат. На звітну дату страхові виплати майже склали 1 млн. грн. (993,2 тис. грн.), що в три рази більше виплат попереднього аналогічного періоду. Коефіцієнт збитковості (співвідношення страхових виплат до страхових платежів) становить 8,2. Структура страхових виплат має наступний вигляд: 45% - виплати по КАСКО, 34% - виплати з медичного страхування, 12% - за туристичним страхуванням, 6% - зі страхування ядерних ризиків (збиток прийнятого в перестрахування ризику Французького ядерного пулу від 25.04.15р., ЛЕТІ, Гренобль), 2% - виплати за майновими ризиками і менше 1% з нещасних випадків.

Характерним і приємним для нас є такий якісний показник діяльності як високий коефіцієнт пролонгації Договорів - більше ніж 90%, що свідчить про лояльність і довіру клієнтів.

Активи СК збільшилися на 3 млн.грн. в порівнянні з аналогічним показником минулого 2015 року та складають на звітну дату 37,4 млн.грн. У порівнянні з початком 2016 року вони зросли на 5,4 млн.грн., тобто збільшилися на 17%. Всі страхові резерви сформовані в розмірі 6,32 млн.грн. За вирахуванням резерву катастроф, що за міжнародними стандартами є активи компанії, загальні страхові резерви становлять 5,648 млн.грн. Тут відзначимо зростання на 40%, в порівнянні з резервами за аналогічний період минулого року.

Інвестиційний дохід Страхової компанії склав - 552 тис. грн. В основному це отримання доходів по депозитах компанії, які розміщені в банках України з внутрішнім кредитним рейтингом не нижче АА + за національною шкалою. Фінансовий результат Страхової компанії від страхової діяльності склав 2,7 млн. грн., а з урахуванням операційної діяльності за 9 місяців поточного року, з огляду на інші доходи і витрати склав майже 3,2 млн. грн. прибутку і, чистий фінансовий результат (прибуток)  становить 2,77 млн.грн.

 1. На засіданні Міжнародної конференції учасників фінансового ринку, яка проходила в Туреччині, і на прохання її учасників, Інститут аналізу ризиків розмістив інформацію, яка заснована на дослідженні динаміки загальноекономічних і страхових показників в Україні за останні 20 звітних кварталів, а також оновив рейтинги Страхових компаній України за перше півріччя 2016 року. Наша Страхова компанія «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» в черговий раз підтвердила свою фінансову спроможність і хорошу платоспроможність отриманням досить високого рейтингу UaBB. Це вже третє підтвердження рейтингу з початку року. Стабільність - запорука успіху!!! Інститут аналізу ризиків є незалежною аналітичною організацією, що здійснює дослідження ринків і компаній, надає інформаційно-консультаційні послуги та послуги рейтингування. У сфері рейтингування Інститут зосереджений на страховій галузі і привласнює страховим компаніям як індивідуальні (контрактні), так і публічні рейтинги.
 2.            Наша компанія займає досить активну життєву позицію в розвитку страхової галузі країни. На зборах членів об'єднання учасників ринку страхових послуг - Асоціації «Страховий бізнес» прийнято рішення про обрання Страхової компанії «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» до складу Ревізійної комісії даної Асоціації. Наша компанія підтримує об'єднання зусиль членів вищеназваної асоціації, які спрямовані на розвиток страхової діяльності в Україні, повністю розуміє і приймає всі цілі і завдання діяльності Асоціації «Страховий бізнес».

СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» є активним учасником в діяльності Асоціації «Страховий бізнес» за такими напрямками як участь в робочих групах з прийняття основних нормативних документів на ринку страхування, а саме в підготовці Розпорядження Нацкомфінпослуг про Положення про обов'язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів страховика (Розпорядження № 396 від 23.02.16г.); також бере участь в роботі Комісії з розробки та впровадження сучасних правил і принципів методики резервування, спільно з представниками Нацкомфінпослуг, Ліги страхових організацій України (ЛСОУ), Української федерації убезпечення (УФУ), Асоціації "Страховий бізнес України", Товариства актуаріїв України. Підготовка проекту Змін до Методики формування страхових резервів за видами страхування іншими, ніж страхування життя обумовлена ​​необхідністю врахування потреб страхового ринку з впровадження методик формування страхових резервів, які будуть точніше враховувати актуарну сутність зобов'язань страховика за договорами страхування, оновлення підходів і методології оцінки обсягу страхових зобов'язань відповідно до міжнародних тенденцій і досвіду в цій сфері, обліку Міжнародних стандартів фінансової звітності з перевірки адекватності страхових зобов'язань страховика.

Від нашої Страхової компанії також надходили пропозиції щодо проекту змін до Положення про використання іноземної валюти в страховій діяльності затвердженого Постановою НБУ №135 від 11.04.2000р., Правил проведення Перевірок (інспекцій) Нацкомфінпослуг, затвердження Порядку реєстрації Правил страхування для конкретного виду страхування, затвердження змін до Порядку складання звітних даних страховиків.

Також, СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» входить в робочу групу Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності щодо внесення змін до редакції нового Закону «Про страхування» прийнятого в першому читанні в 2016 році.

У поточному році СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» вперше була представлена ​​на Міжнародній Карпатській конференції зі страхування.

 1.         В структурі Страхової компанії в звітному періоді з'явився новий підрозділ - Фінансово-економічний відділ (ФЕВ). Основним завданням його є робота по внесенню величезного масиву інформації про страхові договори, премії, ризики і т.п. в нову програму 1С8, на яку в звітному періоді з 01.03.16р. почала переходити Страхова компанія. Ще однією з функцій даного відділу буде контроль за формуванням страхових резервів, їх диверсифікації, і контроль за їх відповідність до норм, закладених в нормативних документах Нацкомфінпослуг. Також функціями, якими буде займатися даний відділ планується налагодження всіх процесів з метою забезпечення єдиного стандарту процедур складання бюджету, стандартизації звітності по його виконанню підрозділами Компанії та Компанією в цілому, робота відповідно до Положення про бюджетування і Положення про складання бюджетів Регіональних підрозділів. Це також процес організації, планування, аналізу, контролю фінансової діяльності, відображення дохідних і видаткових статей бюджету в управлінській звітності СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ». Спільно з процедурою планування, такий процес включає в себе збір фактичних даних, оперативне відстеження відхилень фактичних показників від планових, підготовку аналітичних матеріалів, необхідних керівництву для регулювання виникаючих відхилень, оцінку результатів діяльності компанії та аналіз розвитку. У Компанії прекрасно розуміють, що якісне бюджетування є інструментом підвищення конкурентоспроможності та фінансової стійкості.
 2.       Після вступу нашої Страхової компанії до "Ядерного страхового пулу України" (ЯСП), в межах затвердженої ЯСП квоти, ми продовжували приймати ядерні ризики зі страхування українських ядерних операторів НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», ядерний реактор ІЯД АН України і НДІ НАНУ ХФТІ, при цьому передавши в перестрахування даний ризик 18-ти іноземних пулів, а також по вхідному перестрахуванню з 15-ти іноземних пулів, зокрема з Франції, Угорщини, Бельгії, Іспанії, Швейцарії, Китаю, Нідерландів, Японії, Канади, Чехії і т.д.

Також, в 2016 році:

 • Відбулося збільшення власного утримання ризиків нашої Страхової компанії з 2 млн.грн. до 2,5 млн.грн. і відповідно збільшилася квота в Ядерному пулі з 0,66% до 1,16%.
 • Відповідно до зміненої в ЯСП системи фінансового забезпечення членів Пулу, в поточному році для цього фінансового забезпечення оформлена банківська гарантія «Ощадбанку» на суму 1,7 млн. грн.
 • На дату звіту СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» направила заявку на збільшення власного утримання з 2,5 млн.грн. до 3 млн.грн. на 2017 рік.
 • Зборами членів ЯСП 18.04.16р., Директор СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» Іванців А.Є. обраний до нового складу Ревізійної комісії, а Перший заступник Директора Дьячук С.П. обрана Головою Фінансового комітету ЯСП.
 1.        У звітному періоді СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» отримала 4 нові ліцензії. Рішенням Нацкомфінпослуг № 1703 від 14.07.16р. СК "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ" отримала одну ліцензію на наступний вид страхування: страхування здоров'я на випадок хвороби - вид страхування, де предметом договору страхування є майнові інтереси, які не суперечать закону, пов'язані з життям, здоров'ям і працездатністю страхувальника або застрахованої особи, визначеного страхувальником у договорі страхування за згодою застрахованої особи.

Рішенням Нацкомфінпослуг № 2060 і № 2061 від 14.07.16р. наша "СК "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ" отримала ще 3 (три) нові ліцензії, з яких одна з добровільного і дві по обов'язковому виду страхування. Ліцензії отримані на наступні види страхування:

 • добровільне страхування сільськогосподарської продукції;
 • обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;
 • обов'язкове особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, які фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони членів добровільних пожежних дружин (команд).

За даними ліцензіями наказами по Компанії затверджені нові програми страхування і затверджено типові Договори.

СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» після входження нового менеджменту в компанію, в кінці 2013 року, починала свою діяльність маючи 11 ліцензій. За минулий період (3 роки) отримано ще додатково 8 ліцензій. На даний час СК "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ" надає послуги з 19 ліцензіями, з яких 15 по добровільних і 4 по обов'язкових видах страхування. Таким чином, наша Компанія продовжує реалізовувати плани щодо розширення своїх послуг, в тому числі шляхом розширення продуктової лінійки для своїх клієнтів і чітко дотримується встановленої стратегії розвитку СК "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ".

 1.         Зараз в компанії закінчена запланована раніше робота по суттєвій модернізації IT напрямків, а саме впровадження і перехід на більш сучасну програму обліку 1С-8. В даний момент відбуваються її модернізація та адаптація під конкретні потреби нашого страхового портфеля і потреби управлінського обліку. У планах Компанії розробка блоку бюджетування і контролю за його виконанням, а також блок контролю за страховими резервами для чіткого виконання нових норм страхового законодавства.

Також, у звітному періоді проведена модернізація нашого корпоративного сайту: сайт переведений на нову, більш сучасну ІТ платформу, а також на сайті впроваджені нові вимоги держрегулятора відповідно до Розпорядження № 825 від 19.04.16г. про розкриття необхідної інформації на сайтах фінансових організацій.

 1. СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» проводила також і міжнародну діяльність. За звітний період проведено переговори з рядом відомих міжнародних брокерів.

 Ми провели переговори з найбільшим міжнародним брокером «CGNMB» (Лондон, Великобританія). З сторони брокера на переговорах був присутній Малком Харві - Генеральний Директор - керуючий директор по континентальній частині Європи, виконавчий Директор по Азії, Африці та Австралії. Компанія «CGNMB» є частиною Cooper Gay Sweet & Crawford (CGSC), однієї з найбільших незалежних брокерських груп в області оптової торгівлі, андеррайтингу та перестрахування. Компанія розміщує 5 млрд. доларів США внесків на рік від імені своїх клієнтів. Брокер займає лідируючі місця серед ТОР10 брокерів Ллойдс (5-е в енергетичній галузі, 6-е в морській галузі і восьме в наданні повноважень андерайтера).

З ініціативи представництва брокера Ллойда Oakeshott Insurance Consultants (Великобританія) відбулися ділові переговори (тристороння зустріч) про перспективну співпрацю нашої компанії СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» та відомого міжнародного лідера ринку перестрахування «Scor Global P&C» (Франція), основним видом діяльності якої є перестрахування і страхування майна. В ході зустрічі представники СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» довели до відома французьких колег інформацію щодо основних напрямків діяльності, страхових продуктах компанії, актуальні дані про результати діяльності за два останні роки і плани компанії на поточний період. Страхова компанія СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» акцентувала увагу на тому, що постійно приділяє велику увагу до якісного перестрахувального покриття прийнятих ризиків.

Також наша компанія провела переговори щодо співпраці з відомим міжнародним брокером, представленим в Україні, а саме - WILLIS INSURANCE BROKERS LIMITED, "Willis Polska S.A." Польща, Варшава. Тема переговорів - перестрахування авіаційних ризиків і можлива співпраця зі страхування кібер-ризиків і ризиків D&O.

На майданчиках міжнародної Карпатської конференції зі страхування були проведені переговори про можливу співпрацю з компанією Gen Re (Німеччина), одної з гігантських перестрахувальних компаній щодо можливого перестрахування моторних ризиків і ризиків у майновому перестрахуванні.

СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» для нашого клієнта БЦ «Хортиця» (Запоріжжя) приймала і передавала в перестрахування ризик тероризму по відношенню до майна бізнес центру та готелю розташованого в даному комплексі через брокера Crescent Global Insurance Services W.L.L. у одного з лідерів ринку Ллойдс - компанії Talbot Underwriting Ltd, Syndicate 1183 at Lloyd`s.

Ще одним успішним міжнародним контрактом - є початок роботи з перестрахування ризиків відповідальності нашого клієнта аеропорту «Жуляни» за допомогою брокера Ллойда Oakeshott Insurance Consultants (Великобританія), через якого ризики були розміщені у відомої перестрахувальної компанії KOREAN REINSURANCE COMPANY (Південна Корея, міжнародний рейтинг «А» рейтингового агентства S&P Global), яка входить в десятку найбільших перестрахувальних компаній світу.

Наша Страхова компанія - одна з небагатьох в Україні, яка приймає ризики з-за кордону. У нас підписано Договір на прийняття ризиків авіаційної відповідальності від наших зарубіжних партнерів.

 1. У звітному періоді наша Страхова компанія почала працювати по котируванню ризиків державних і бюджетних організацій в системі Прозорро. Таким чином, у нас з'явилися такі нові клієнти як: Міністерство юстиції України, КП Центр первинної медики-санітарної допомоги Печерського р-ну м.Київ, Держпідприємство адміністрація морських портів України (Адміністрація Херсонського Морського порту). Сподіваємося, що в подальшому кількість таких клієнтів збільшиться.
 2. Приємно також відзначити, що за звітний період наша компанія отримала кілька нагород, а саме:
 • «ВИБІР РОКУ». Наша компанія СК «ЕКСПО Страхування» отримала інформацію про те, що увійшла в число номінантів рейтингу і гідна отримати статус «ВИБІР УКРАЇНИ 2016». Ранжування переможців проводилося згідно з офіційними методами, розробленими міжнародною асоціацією конгресів і конференцій ICCA (Nederland) і включає комплексну оцінку товару і послуги на ринку України. У 2012 році Незалежна Національна бізнес-премія «Вибір України» була ініційована завдяки Міжнародній асоціації конгресів і конференцій «ICCA - International Congress and Convention Association» штаб-квартира якої знаходиться в Нідерландах.
 • Рішенням Президії «Асамблеї Ділових кіл» нас номінували на нагородження пам'ятною медаллю «За громадянську доблесть».
 • Союз Національних бізнес рейтингів нагородив СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» Сертифікатом «Лідер галузі 2016» за успішну діяльність нашої страхової компанії і високі позиції в рейтингу за результатами статистичного ранжування серед підприємств Києва в номінації «Показники масштабів і платоспроможності», а також серед підприємств Києва в номінації «Інвестиційна привабливість».
 • СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» також номінована на нагородження міжнародним призом Сертифікатом International Arch of Europe (IAE). Сертифікат відображає стійкість компанії на ринку, шанобливе ставлення до навколишнього середовища, якісну службу по роботі з клієнтами, післяпродажне обслуговування, скорочення витрат і конкурентне ціноутворення.

Нам дуже приємно, що наша Страхова компанія стає помітним гравцем українського страхового ринку, що є цілком успішним результатом кропіткої роботи і заслуженим авторитетом в очах наших клієнтів і партнерів.

Погода у Києві

Погода

Курс валют

Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Конвертер валют

Загружаем курсы валют от minfin.com.ua