Ми для вас працюємо цілодобово всі дні тижня: 24/7

Страхова компанія
«ЕКСПО СТРАХУВАННЯ»

Щодня і цілодобово широкий спектр страхових послуг та обслуговування найвищого класу

Оновлено рейтинги ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ»

1 листопада 2021 року рейтинговий комітет РА "Стандарт-Рейтинг" прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика Товариству з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» (ЄДРПОУ 35392462) за національною шкалою на рівні uaАА.

Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу, Агентство керувалося результатами діяльності Компанії за 9 місяців 2021 року.

1. ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» за перші три квартали 2021 року було зібрано 68,924 млн грн валових премій, що у 6,06 разів перевищило обсяг премій, зібраних за аналогічний період 2020 року. Зокрема, надходження від фізичних осіб в аналізованому періоді виросли на 61,09% до 2,041 млн грн, а від перестрахувальників – на 63,85% до 1,242 млн грн. Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2021 року юридичні особи продовжують переважати в клієнтському портфелі Компанії.

2. Страхові премії, відправлені перестраховикам, за 9 місяців 2021 року у порівнянні з тим самим періодом 2020 року збільшились у 289 разів і склали 42,488 млн грн. Таким чином, коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях виріс до 61,64%. 

Показники ділової активності ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» в аналізованому періоді продемонстрували зростаючий тренд: чисті премії збільшились в 2,35 рази до 26,436 млн грн, а зароблені – на 60,46% до 22,344 млн грн.

3. Компанія за перші дев’ять місяців 2021 року виплатила своїм клієнтам 2,483 млн грн страхових виплат і відшкодувань, що на 9,77% перевищило обсяг виплат і відшкодувань за аналогічний період 2020 року. В результаті більших темпів приросту валових премій порівняно із страховими виплатами і відшкодуваннями, рівень виплат знизився на 16,29 п.п. до 3,60%.  

4. Агентство звертає увагу, що за підсумками перших трьох кварталів 2021 року Страховик суттєво покращив свої фінансові результати і показники прибутковості. Так, за аналізований період 2021 року прибуток від операційної діяльності ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» склав 13,773 млн грн, що у 2,86 рази перевищило показник за дев’ять місяців 2020 року. Чистий прибуток Страховика за перші дев’ять місяців 2021 року склав 15,135 млн грн, що майже у 8 разів перевищило його чистий прибуток за аналогічний період 2020 року.  

5. В період з 01.01.2021р. по 01.10.2021р. балансові показники ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» продемонстрували висхідну динаміку:

  • Грошові кошти та їх еквіваленти збільшились на 10,46% до 19,135 млн грн;
  • Активи виросли на 65,57% до 127,140 млн грн;
  • Власний капітал збільшився на 33,47% до 60,359 млн грн;

Таким чином, станом на кінець третього кварталу 2021 року ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» мала високий рівень капіталізації (90,38%) та задовільний рівень покриття грошовими коштами зобов’язань (28,65%). При цьому, Агентство зазначає, що станом на 01.10.2021р. Страховик володів портфелем ОВДП в сумі 22,005 млн грн, які вважаються інструментом з низьким рівнем кредитного ризику та високою ліквідністю. Таким чином, наявність ОВДП в активах Компанії позитивно впливала на її забезпеченість ліквідними активами: співвідношення між ліквідними активами та зобов’язаннями в ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» станом на 30.09.2021 р. склало 61,60%

Згідно з інформацією, що була надана Агентству Страховиком, станом на 01.10.2021 р. ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» було дотримано критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

Проаналізувавши діяльність ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» за 9 місяців 2021 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості:

  • Суттєвий приріст обсягів бізнесу;
  • Високі показники дохідності;
  • Високий рівень капіталізації (90,38%);
  • Хороший рівень забезпечення ліквідними активами.

 Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг"


Погода у Києві

Погода

Курс валют

Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Конвертер валют

Загружаем курсы валют от minfin.com.ua