Ми для вас працюємо цілодобово всі дні тижня: 24/7

НАМ — 10 РОКІВ

У вересні 2017 року виповнилося
10 років з моменту створення
СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ»


Підсумки 2017 року

Дирекція СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» підвела попередні підсумки діяльності Страхової компанії за 2017 рік. Ґрунтуючись на аналізі звітних даних СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» – цей рік в нашій діяльності  можна характеризувати як найуспішніший за всю історію Страхової компанії.

1. Фінансово-економічні показники нашої Страхової компанії свідчать про досить успішну діяльність. Основні фінансові показники нашої компанії за чотири квартали 2017р. значно перевищують показники аналогічного періоду минулого року. У звітному періоді компанія уклала близько 16 тисяч Договорів страхування, що є співставним з цим показником торішньої давності. Відзначимо істотне зростання страхових платежів – майже 35 млн грн, тоді як у минулому році цей показник становив близько 21 млн грн (перевищення на 14 млн грн), тобто більш ніж на 67%, в порівнянні з такими ж даними аналогічного періоду минулого року. Доречно зауважити, що планові бюджетні показники щодо надходження страхових платежів СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» достроково виконала ще за 9 місяців минулого року. Тобто, по факту отримали за 2017 рік значне перевищення планових показників, які були закладені в бюджет на звітний рік.

Страхові платежі

Структура страхового портфеля виглядає наступним чином. Близько 62,5% в складі страхових платежів - авіаційні ризики. Інша частина страхового портфелю досить збалансована і становить: 7,7% - страхування ядерних ризиків, також 5,9% - туристичне страхування, близько 7,2% - добровільне медичне страхування; 8,6% страхування наземного транспорту (КАСКО), близько 5,1% - майнові ризики і 3% інші види страхування (страхування відповідальності, страхування вантажів і т.п.).

Страховий портфель

Звичайно при збільшенні обсягу страхового бізнесу в СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ», відповідно збільшується також сума страхових виплат. На звітну дату страхові виплати майже склали 2,4 млн. грн. (1501,1 тис. грн.), що в 1,6 рази більше виплат попереднього аналогічного періоду. Коефіцієнт збитковості (співвідношення страхових виплат до страхових платежів) становить 6,86. Структура страхових виплат має наступний вигляд: 47,8% - виплати по КАСКО, 27,1% - виплати з медичного страхування, 8,6% - за туристичним страхуванням, 5,8% - майнове страхування та інші види страхування.

Страхові виплати

Характерним і приємним для нас є такий якісний показник діяльності як високий коефіцієнт пролонгації Договорів - більше ніж 90%, що свідчить про лояльність і довіру клієнтів.

Активи СК збільшилися на 23 млн грн в порівнянні з аналогічним показником минулого 2016 року та складають на звітну дату понад 68 млн грн тобто збільшилися на 51%.

На зборах засновників Страхової компанії "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ", яке відбулося 10 травня поточного року, прийнято рішення про збільшення статутного капіталу компанії на 12 млн грн Усі засновники у повному складі підтримали це рішення. Враховуючи те, що статутний капітал СК "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ" був сформований на дату зборів у розмірі 20 млн грн - новий розмір статутного капіталу страхової компанії складатиме 32 млн грн

Страхові активи

У зв'язку з прийнятим рішенням, затверджений і підписаний новий Статут компанії. Усі необхідні документи відповідно до норм чинного законодавства подані на державну реєстрацію.

Це рішення щодо збільшення статутного капіталу СК "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ" є ще одним кроком в реалізації виконання нової стратегії розвитку Компанії. Збільшення статутного капіталу дозволить зміцнити позиції страхової компанії на ринку, розширити об'єм послуг, що надаються, і підвищить фінансову платоспроможність, а також надасть клієнтам Компанії ще більшої упевненості в надійному страховому захисті.

Страхові резерви

Також суттєво збільшились страхові резерви СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ», та склали понад 17,5 млн грн Всі страхові резерви сформовані у відповідності до норм чинного законодавства. Тут відзначимо зростання на 82%, в порівнянні з резервами за аналогічний період попереднього року.

Інвестиційний дохід Страхової компанії склав – 1 086  тис. грн. В основному це отримання доходів по депозитах компанії, які розміщені в банках України з внутрішнім кредитним рейтингом не нижче АА + за національною шкалою. СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» працює тільки з надійними іноземними банками та державними банками, прагнучи максимального захисту своїх активів.

2. Інститут аналізу ризиків надав інформацію, яка ґрунтується на дослідженні динаміки загальноекономічних і страхових показників нашої компанії у вигляді публічного звіту, а також підвищив рейтинг СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» до рівня uaBB+. Цей рейтинг присвоєний на основі фінансової звітності нашої страхової компанії "СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» за 2015 - 2017 роки, а також внутрішньої інформації, наданій під час рейтингового процесу.

З висновків Інституту аналізу ризиків: «Отримавши додаткову інформацію, привласненням справжнього індивідуального (контрактного) рейтингу ми підвищуємо нашу попередню рейтингову оцінку з рівня uaBB до uaBB+ і можемо повідомити таке - останні роки покриття зобов'язань Компанії якісними активами стабільно відповідає вищим інвестиційним рівням».

Інститут аналізу ризиків є незалежною аналітичною організацією, що здійснює дослідження ринків і компаній, надає інформаційно-консультаційні послуги та послуги рейтингування. У сфері рейтингування Інститут зосереджений на страховій галузі і привласнює страховим компаніям як індивідуальні (контрактні), так і публічні рейтинги.

3. Наша компанія займає досить активну життєву позицію в розвитку страхової галузі країни. На зборах членів об'єднання учасників ринку страхових послуг - Асоціації «Страховий бізнес» прийнято рішення про обрання Страхової компанії «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» до складу Ревізійної комісії даної Асоціації. Наша компанія підтримує об'єднання зусиль членів вищеназваної асоціації, які спрямовані на розвиток страхової діяльності в Україні, повністю розуміє і приймає всі цілі і завдання діяльності Асоціації «Страховий бізнес».

Директор СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» Анатолій Іванців від імені Асоціації «Страховий Бізнес» прийняв участь на круглому столі на тему «Консолідація функцій державного регулювання ринків фінансових послуг», який проводився за підтримки Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності ВРУ та НБУ.

СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» є активним учасником в діяльності Асоціації «Страховий бізнес» за такими напрямками як участь в робочих групах з прийняття основних нормативних документів на ринку страхування, а саме в підготовці Розпорядження Нацкомфінпослуг про Положення про обов'язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів страховика; також бере участь в роботі Комісії з розробки та впровадження сучасних правил і принципів методики резервування, спільно з представниками Нацкомфінпослуг та іншими асоціаціями страховиків України. Підготовка проекту Змін до Методики формування страхових резервів за видами страхування іншими, ніж страхування життя обумовлена ​​необхідністю врахування потреб страхового ринку з впровадження методик формування страхових резервів, які будуть точніше враховувати актуарну сутність зобов'язань страховика за договорами страхування, оновлення підходів і методології оцінки обсягу страхових зобов'язань відповідно до міжнародних тенденцій і досвіду в цій сфері, обліку Міжнародних стандартів фінансової звітності з перевірки адекватності страхових зобов'язань страховика.

Від нашої Страхової компанії також надходили пропозиції щодо проекту змін до Положення про використання іноземної валюти в страховій діяльності затвердженого Постановою НБУ №135 від 11.04.2000р. Також, СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» входить в робочу групу Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності щодо внесення змін до редакції нового Закону «Про страхування» прийнятого в першому читанні в 2017 році.

Відповідно до п. 59 Ліцензійних умов з надання фінансових послуг, на підставі Наказу Державіаслужби України від 17.01.2017 р. №21 «Про реєстрацію страховиків, які мають ліцензію на здійснення авіаційного страхування цивільної авіації», 27 січня 2017 року наша компанія зареєстрована та внесена до реєстру страхових компаній, що мають ліцензії на здійснення авіаційного страхування цивільної авіації. Фахівці компанії мають 20-річний досвід страхування авіаційних ризиків та врегулювання великих претензій. З нами співпрацюють відомі Авіакомпанії та Аеропорти України. З самого початку своєї роботи на ринку авіаційного страхування Страхова компанія «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» здійснює зважену політику забезпечення страхових гарантій при страхуванні великих ризиків. Наша компанія має Договори про співпрацю з відомими міжнародними спеціалізованими на авіаційних ризиках брокерами, які розміщують (перестраховують) авіаційні ризики на міжнародному та українському страхових ринках, а в разі потреби – в Синдикатах Lloyd's.

У поточному році СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» була представлена та приймала активну участь ​​на Міжнародній конференції з страхування в Туреччині та Карпатській конференції зі страхування.

4. Приємно також відзначити, що за звітний період наша компанія отримала декілька нагород.

Наприкінці року, на урочистій церемонії організованій Видавничим Домом «Україна Бізнес», який відсвяткував своє 26 річчя, наша страхова компанія «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» була нагороджена Дипломом «Найкращого оператора ринків фінансових послуг», а Директор компанії А. Іванців званням «ТОП-менеджер успішних компаній 2017». Отримання цих нагород – є результатом кропіткої роботи всього колективу СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» і заслуженого авторитету в очах клієнтів, партнерів та конкурентів.

Даний захід проводився з метою консолідації фінансових та бізнес-структур разом з Комітетом Верховної Ради з питань фінансів, банківської діяльності, Нацкомфінпослуг України і Українським національним комітетом Міжнародної торгової палати України (ICC), УСПП, за підтримки інституціонально-правових організацій та рекламній підтримці Першого Ділового Телеканалу, ІА «Укрінформ», Телеканалу BUSINESS, ДЕДАЛ, телепередачі УКРАВТО-Континент, Продакшн студія "АсМАП - Інформ", радіо КІЇВ 98FM.

Цей захід є широкомасштабною акцією для спілкування представників страхового, банківського, лізингового, інвестиційного, аграрного ринків, представників кредитних союзів, ломбардів бізнес-структур та провідних фінансово-промислових компаній України, Білорусі, Молдови, Азербайджану, Таджикистану, Латвії, Литви та Естонії в ім’я розбудови вітчизняної економіки та міжнародних відносин між країнами- учасниками та гостями.

Згідно повідомлення Національного Рейтингу якості товарів та послуг «Зірка Якості», яким щорічно проводиться ранжування всіх суб’єктів України і присвоюється звання «КРАЩЕ ПІДПРИЄМСТВО КРАЇНИ» за незмінно високу якість та досягнення переваги в бізнесі серед підприємств, що працюють в Україні. Наша СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» увійшла до номінантів рейтингу на право отримати статус «КРАЩЕ ПІДПРИЄМСТВО КРАЇНИ 2017».

Союз Національних бізнес рейтингів надіслав в адресу СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» листа, в якому висловив свою глибоку повагу до успішної діяльності нашої страхової компанії та повідомив, що наша СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» завдяки видатним економічним результатам номінована до отримання високого звання "ЛІДЕР ГАЛУЗІ 2017». Також, європейська спеціалізована організація ESQR (Європейське Товариство Дослідження Якості) номінувало нашу Компанію на отримання міжнародної нагороди за якість «International Diamond Prize for Excellence in Quality 2017».

Наша страхова компанія у минулому році прийняла рішення стати співорганізатором та спонсором Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Страхова справа» серед студентів вищих навчальних закладів, який відбувається під егідою Міністерства освіти та науки України і Тернопільського національного економічного університету.

Олімпіада відбулась у квітні 2017 року в м. Тернопіль на території Тернопільського національного економічного університету. Для участі в Олімпіаді надійшло 89 заявок та анкет учасників із 42 вищих навчальних закладів України.

Фінансова допомога, надана нашою Страховою компанією для забезпечення організації, проведення та друку матеріалів Олімпіади, на нашу думку, є приємним вкладом в зростання якості майбутнього страхового ринку України. Представники СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» були почесними гостями даного заходу.

Нам дуже приємно, що наша Страхова компанія стає помітним гравцем українського страхового ринку, що є цілком успішним результатом кропіткої роботи і заслуженим авторитетом в очах наших клієнтів і партнерів.

Директор
А.Є. Іванців


Погода у Києві

Погода

Курс валют

Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Конвертер валют

Загружаем курсы валют от minfin.com.ua