Ми для вас працюємо цілодобово всі дні тижня: 24/7

Новини

СТРАХОВОГО РИНКУ

 
 
 

Оновлено рейтинги ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ»

21 березня 2022 року рейтинговий комітет РА "Стандарт-Рейтинг" прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика Товариству з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» (ЄДРПОУ 35392462) за національною шкалою на рівні uaАА. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу, Агентство керувалося результатами діяльності Компанії за 12 місяців 2021 року.

Raiting 2021

1. Обсяг премій, зібраних ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» за чотири квартали 2021 року, становив 68,991 млн грн, що у 3,36 разів перевищило обсяг премій, зібраних за аналогічний період 2020 року. Зокрема, надходження від фізичних осіб в аналізованому періоді виросли на 94,92% до 3,339 млн грн, а від перестрахувальників, навпаки, знизились на 10,77% до 1,434 млн грн. Таким чином, станом на початок 2022 року юридичні особи продовжують переважати в клієнтському портфелі Компанії.

2. Страхові премії, відправлені перестраховикам, за 12 місяців 2021 року у порівнянні з тим самим періодом 2020 року збільшились більше ніж у 9 разів і склали 37,578 млн грн. Таким чином, коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях виріс до 54,47%. 

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» тис. грн, п.п., %

#Показники2021 рік2020 рікЗмінаТемп приросту, %
1 Брутто-премії, всього, в т.ч. 68 991 20 532 48 459 236,02%
2 від страхувальників фізичних осіб 3 339 1 713 1 626 94,92%
3 від перестрахувальників 1 434 1 607 -173 -10,77%
4 Частка фізичних осіб в брутто-преміях 4,84% 8,34% -3,5 п.п. -
5 Частка перестрахувальників в брутто-преміях 2,08% 7,83% -5,75 п.п. -
6 Страхові платежі, відправлені перестраховикам 37 578 4 168 33 410 801,58%
7 Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях 54,47% 20,30% 34,17 п.п. -
8 Чисті премії 31 413 16 363 15 050 91,98%
9 Зароблені страхові премії 28 725 17 738 10 987 61,94%
10 Фінансовий результат від операційної діяльності 2 138 5 463 -3 325 -60,86%
11 Страхові виплати і відшкодування 3 449 2 946 503 17,07%
12 Співвідношення між виплатами і брутто-преміями 5,00% 14,35% -9,35 п.п. -
13 Чистий прибуток 4 474 2 767 1 707 61,69%
14 Рентабельність власного капіталу 9,01% 6,12% 2,89 п.п. -

Показники ділової активності ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» в аналізованому періоді продемонстрували зростаючу динаміку: чисті премії збільшились на 91,98% до 31,413 млн грн, а зароблені – на 61,94% до 28,725 млн грн.

3. Обсяг страхових виплат і відшкодувань, здійснених Компанією за дванадцять місяців 2021 року, склав 3,449 млн грн, що на 17,07% перевищило показник за аналогічний період 2020 року. В результаті більших темпів приросту валових премій порівняно із страховими виплатами і відшкодуваннями, рівень виплат знизився на 9,35 п.п. до 5,00%.  

4. Агентство відмічає, що Страховик показав хороші фінансові результати за підсумками чотирьох кварталів 2021 року. Так, за 2021 рік прибуток від операційної діяльності ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» склав 2,138 млн грн, а чистий прибуток становив 4,474 млн грн, що на 61,69% перевищило чистий прибуток за дванадцять місяців 2020 року.  

5. В період з 01.01.2021р. по 01.01.2022р. балансові показники ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» продемонстрували висхідну динаміку:

  • Грошові кошти та їх еквіваленти збільшились на 16,07% до 20,107 млн грн;
  • Активи виросли на 26,00% до 96,750 млн грн;
  • Власний капітал збільшився на 9,76% до 49,637 млн грн;
  • Зобов’язання виросли на 49,26% до 47,113 млн грн.

Таблиця 2

Основні балансові показники ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» тис. грн., п.п., %

#Показники01.01.202201.01.2021ЗмінаТемп приросту, %
1 Активи 96 750 76 788 19 962 26,00%
2 Власний капітал 49 637 45 224 4 413 9,76%
3 Зобов’язання 47 113 31 564 15 549 49,26%
4 Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом 105,36% 143,28% -37,92 п.п. -
5 Грошові кошти та їх еквіваленти 20 107 17 323 2 784 16,07%
6 Частка грошових коштів в активах страховика 20,78% 22,56% -1,78 п.п. -
7 Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями 42,68% 54,88% -12,20 п.п. -

Таким чином, станом на початок 2022 року ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» мала дуже високий рівень капіталізації (105,36%) та хороший рівень покриття грошовими коштами зобов’язань (42,68%). При цьому, Агентство зазначає, що станом на 01.01.2022 Страховик володів портфелем ОВДП в сумі 25,741 млн грн, які вважаються інструментом з низьким рівнем кредитного ризику та високою ліквідністю. Таким чином, наявність ОВДП в активах Компанії позитивно впливала на її забезпеченість ліквідними активами: співвідношення між ліквідними активами та зобов’язаннями в ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» станом на 31.12.2021 склало 97,31%.

Згідно з інформацією, що була надана Агентству Страховиком, станом на 01.01.2022 ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» було дотримано критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

Проаналізувавши діяльність ТДВ «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» за 12 місяців 2021 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості:

  • Суттєвий приріст обсягів бізнесу;
  • Хороші показники дохідності;
  • Дуже високий рівень капіталізації (105,36%);
  • Високий рівень забезпечення ліквідними активами.

Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг"


Погода у Києві

Погода

Курс валют

Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Конвертер валют

Загружаем курсы валют от minfin.com.ua