Ми для вас працюємо цілодобово всі дні тижня: 24/7

Опис дій,
якщо трапився
страховий випадок


Аграрні збитки

Загибель посівів та багаторічних насаджень. Загибель тварин та птиці

 

Послідовність дій у разі настання випадку, що може вважатися страховим: 

 1. Негайно, але в будь-якому разі не пізніше 2 (двох) робочих днів, повідомити Контакт-Центр СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» про настання події, що має ознаки страхового випадку за телефоном (044) 541-02-02.
 2. Протягом 3-х (трьох) робочих днівз дня встановлення факту загибелі, пошкодження а також наявності факторів, що можуть вплинути на врожайність застрахованих сільськогосподарських культур , надати письмову заяву про настання страхового випадку та виплату страхового відшкодування.

Увага! Повідомлення та заява повинні містити наступну інформацію:

 • Подія, що спричинила загибель(пошкодження) застрахованих посівів;
 • Дата настання події, тривалість та інтенсивність;
 • Номера полів (ділянок) на яких спостерігались несприятливі погодні умови;
 • Площа застрахованих посівів охоплена несприятливими погодними умовами;
 • Фаза розвитку рослин;
 • Результати попередніх обстежень.
 1. Звернутись до компетентних органів (Державна Гідрометеорологічна служба МНС України) для одержання документів, які підтверджують факт несприятливих погодних умов, що могли вплинути на збереження застрахованих посівів.
 2. Погодити з представником страховика дату огляду постраждалих посівів до початку робіт з підсіву, пересіву, культивації, дискування, збирання врожаю застрахованих с/г культур. Рішення стосовно обстеження посівів застрахованої сільськогосподарської культури приймає профільний андерайтер та відповідальний працівник відділу реєстрації і супроводження збитків протягом 2-ох (двох) робочих днів.
 3. Обстеження стану посівів та складання Акта огляду сільськогосподарської культури здійснюється представником страховика за участю страхувальника або уповноваженої ним особи. При необхідності до огляду може залучатись незалежний експерт та/або представник профільної науково – дослідного установи. В результаті обстеження представником СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» за участі осіб, які здійснювали обстеження, складається Акт на предмет встановлення стану посівів та/або фактичної врожайності.
 4. Підставою для виплати страхового відшкодування є Страховий Акт. Страховий Акт оформлюється страховиком на підставі письмової Заяви страхувальника і документів, що підтверджують факт настання страхового випадку, його причини та обставини, а також розмір заподіяного збитку. Строк складання страхового акта – 15 (п’ятнадцять) робочих днівпісля одержання всіх необхідних документів. 

Документи, необхідні для проведення виплати:

 • Письмова заява на виплату страхового відшкодування із зазначенням номера Договору з докладним описом страхової події і сумою заявленого  збитку;
 • Договір страхування з усіма додатками;
 • Документи компетентних органів, що підтверджують факт та/або причину настання події, що стала причиною загибелі та/або пошкодження застрахованих посівів с/г культур;
 • Акт огляду застрахованих посівів озимих с/г культур, завірений підписами Страхувальника;
 • Документи, що підтверджують суми фактичних витрат на посів і вирощування застрахованих с/г культур та/або фактичну врожайність;
 • Документи, що підтверджують проведення Страхувальником робіт з пересіву, культивації та/або дискування озимих с/г культур на пошкоджених ділянках посівів;

Послідовність дій у разі настання випадку, що може вважатися страховим:

 1. Негайно повідомити Контакт-Центр СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» про настання страхового випадку за телефоном (044) 541-02-02.
 2. Письмово повідомити страховика шляхом подання заяви із зазначенням обставин події й характеру збитків, не пізніше 2 (двох) робочих днівз дати настання цієї події. Страховик може бути повідомлений телефонним зв’язком, письмово, факсимільним зв’язком або електронною поштою.
 3. Протягом 10 (десяти) робочих днівпісля одержання всіх необхідних документів, які підтверджують факт настання страхового випадку та розмір збитку, Страховик складає страховий акт із визначенням розміру збитків;
 4. Виплата страхового відшкодування здійснюється страховиком на підставі страхового акта протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів із дня його складення.

Документи, необхідні для виплати:

 • Заява про страхову виплату;
 • Акт перевірки причин загибелі (знищення), вимушеного забою, захворювання застрахованих тварин, який складається Страховиком у присутності Страхувальника (його належним чином уповноваженого представника);
 • Документи компетентних органів, що стосуються обставин страхового випадку, зокрема:
 • Висновки, акти або довідки служби державної ветеринарної медицини щодо причин загибелі, вимушеного забою, захворювання: протокол розтину трупа тварин; витяг із звіту про інфекційні захворювання встановленого зразка; довідка про захворювання тощо;
 • Постанова про порушення кримінальної справи у випадку настання страхового випадку внаслідок протиправних дій третіх осіб;
 • Довідки гідрометеослужби, органів державної пожежної охорони або інших уповноважених установ, до компетенції яких відносяться події, що призвели до настання страхового випадку;
 • Бухгалтерські документи, що підтверджують вартість продукції, репродукції, кількість і вікову групу тварин та які необхідні для визначення розміру прямих збитків та виплати страхового відшкодування;
 • Документи, що підтверджують здачу страхувальником тварин на вимушений забій та отриману за це суму компенсації;
 • Довідка про середні ціни закупівлі м’яса або купівлі-продажу тварин виду, породи та віку, що відповідають виду, породі та віку застрахованих тварин, які склалися в регіоні перебування застрахованих тварин на день страхового випадку.

 


Погода у Києві

Погода

Курс валют

Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Конвертер валют

Загружаем курсы валют от minfin.com.ua